สมุทรปราการ Shows & Events


การแสดงโชว์ในสมุทรปราการ
เมืองโบราณ

ณ เมืองโบราณ สมุทรปราการ มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ของสยามประเทศ เยี่ยมชมเมืองจำลองขนาดเท่าของจริง ณ เมืองโบราณ ตื่นตาตื่นใจกับสถาปัตยกรรมกว่าร้อยชนิด การรวบรวมศิลปะงานช่างของสยามประเทศในยุคสมัยต่างๆ ศิลปะที่ปรากฎในสยามประเทศ การรวบรวมงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมของเมืองโบราณในฐานะที่เป็นแหล่งเรียนรู้นั้น ทางเมืองโบราณได้มุ่งเน้นถึงงานศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ อันโดดเด่นของยุคสมัยต่างๆ ที่มีความสำคัญ ในฐานะที่เป็นตัวแทนของการเพาะบ่มทางวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชน

THB
212

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

ราวกับก้าวเท้าย่างเข้าสู่สรวงสวรรค์ โลกแห่งความงดงามจากจินตนาการสู่ประติมากรรมชั้นเลิศ

THB
127