โรงแรมไฮตัน ลีลาวดี ภูเก็ต

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมไฮตัน ลีลาวดี ภูเก็ต

( Hyton Leelavadee Resort Phuket )
โรงแรมไฮตัน ลีลาวดี ภูเก็ต ที่อยู่ : เลขที่ 3 ถนประชานุเคราะห์ ป่าตอง จ.ภูเก็ต 83150 ประเทศไทยรีวิวล่าสุดของโรงแรมไฮตัน ลีลาวดี ภูเก็ต

Great location
Post by Rion,New Zealand Date Apr 11,2012

Traveller review
4 Reviews
See all review

โรงแรมไฮตัน ลีลาวดี ภูเก็ต 6 out of 10 From 1,037 Baht (36 USD) 4 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ