โรงแรมไฮตัน ลีลาวดี ภูเก็ต

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทย



โรงแรมไฮตัน ลีลาวดี ภูเก็ต

( Hyton Leelavadee Resort Phuket )
โรงแรมไฮตัน ลีลาวดี ภูเก็ต ที่อยู่ : เลขที่ 3 ถนประชานุเคราะห์ ป่าตอง จ.ภูเก็ต 83150 ประเทศไทย



รีวิวล่าสุดของโรงแรมไฮตัน ลีลาวดี ภูเก็ต

Great location
Post by Rion,New Zealand Date Apr 11,2012

Traveller review
4 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ



le_conversion_id = 942528937;var google_custom_params = window.google_tag_params;var google_remarketing_only = true;/* ]]> */