ทัวร์ปั่นจักรยาน อยุธยา

ค้นหา เดย์ทริป ในประเทศไทยทัวร์ปั่นจักรยาน อยุธยา

อยุธยา ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองหลวงอันยิ่งใหญ่และศูนย์กลางการค้าที่เชื่อมต่อสยามกับประเทศอื่นๆ ของโลก วิธีที่ดีที่สุดในการชมเมืองโบราณแห่งนี้ซึ่งปัจจุบันเป็นมรดกโลกของยูเนสโกนั้นก็คือการปั่นจักรยาน

ไฮไลท์

 • ชมเมืองโบราณ ซึ่งปัจจุบันเป็นมรดกโลกของยูเนสโก
 • เยี่ยมชมวัดวาอาราม เช่น วัดพระศรีสรรเพชญ์และพระราชวัง วัดโลกยสุธาราม วัดหน้าพระเมรุ วัดมหาธาตุ
 • ปั่นจักรยาน 9 กิโลเมตร ชมเมืองอยุธยา

ราคานี้รวม

 • ทัวร์และบริการทั้งหมดตามที่อธิบายไว้ในกำหนดการเดินทาง
 • ไกด์พูดภาษาอังกฤษตลอดการเดินทาง
 • ขี่จักรยานไป 9 กม. ด้วยจักรยานเสือภูเขาที่มีคุณภาพสูง
 • หมวกนิรภัย น้ำดื่ม และของว่าง
 • ประกันการเดินทาง

ราคานี้ไม่รวม

 • รถรับ-ส่ง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอื่นๆ

จุดนัดพบ

 • อยุธยา โบ๊ทแอนด์ทราเวล 45/2 หมู่ 1 ถ.โรจนะ, ต.ประตูชัย, อ.พระนครศรีอยุธยา, จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
 • **หมายเหตุ: จากสายเอเชีย ตรงผ่านวงเวียนเจดีย์ แม่นางปลื้ม แล้วขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก สำนักงานอยู่ตรงหัวมุมไฟแดงที่สอง (แยกจิรศาสตร์)**

การเดินทาง

 • รถไฟ: รถไฟไปอยุธยาออกจากกรุงเทพฯ ที่สถานีหัวลำโพงทุกชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 4:20 น. - 10:00 ค่าโดยสารชั้นที่ 3 เป็น 15 บาท ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมงครึ่ง ตารางการเดินรถไฟสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง
 • โดยรถประจำทาง: มีรถประจำทางแบบธรรมดา วิ่งระหว่างกรุงเทพมหานครจากสถานีขนส่งสายเหนือ (สถานีหมอชิต 2) และออกจากสถานีอยุธยาซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนนเรศวร รถประจำทางออกทุกๆ 20 นาทีตั้งแต่เวลา 05.00-19.00 น. และการเดินทางใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง สำหรับรถโดยสารปรับอากาศออกทุกๆ 20 นาที ตั้งแต่เวลา 5.40-19.20 น.ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่งถึง 2 ชั่วโมง

หมายเหตุ

 • จองขั้นต่ำ 2 ท่าน ขึ้นไป
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีอายุระหว่าง 3-60 ปี
 • เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ไม่แนะนำ
 • ในกรณีที่การจองของคุณไม่ตรงกับความเป็นจริงเมื่อคุณแสดงตั๋วที่หน้าเคาเตอร์ (เช่นอายุเด็กความสูงของเด็กจำนวนคนและอื่น ๆ) คุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเอง / Hotels2thailand.com ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

สิ่งสำคัญที่ต้องทราบ

 • ทัวร์ออกทุกวัน รอบเช้า 09.30 รอบบ่าย 13.30 ใช้เวลาปั่นจักรยาน 2 ชั่วโมง
 • กรุณามาถึงจุดนัดพบอย่างน้อย 15 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง หลังเวลานัดหมายที่แจ้งไว้ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อท่านได้ คณะทัวร์จะออกเดินทางต่อตามกำหนดการ และท่านจะไม่สามารถขอรับเงินคืนสำหรับทัวร์ที่ท่านไม่ได้ใช้บริการ.
 • การเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกตามสภาพอากาศในท้องถิ่น ในกรณีที่สภาพอากาศที่ไม่เหมาะสม จะเลื่อนออกไปจนกว่าสภาพอากาศเหมาะสม.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ