เลกาซี่ สวีท กรุงเทพมหานคร

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยเลกาซี่ สวีท กรุงเทพมหานคร

( Legacy Suites Bangkok )
เลกาซี่ สวีท กรุงเทพมหานคร ที่อยู่ : 12 สุขุมวิท ซอย 29, กรุงเทพมหานคร 10110

ค่อนข้างดี,8รีวิวล่าสุดของเลกาซี่ สวีท กรุงเทพมหานคร

Very good hotel with nice big rooms
Post by Andy Cole,london uk Date Sep 06,2013

Traveller review
13 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ