โรงแรม แมนดาริน โอเรียนเต็ล

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม แมนดาริน โอเรียนเต็ล

( Mandarin Oriental Hotel Bangkok )
โรงแรม แมนดาริน โอเรียนเต็ล ที่อยู่ : 48 ซอยบูรพา ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก , ริมแม่น้ำกรุงเทพ, กรุงเทพ, ไทย 10500รีวิวล่าสุดของโรงแรม แมนดาริน โอเรียนเต็ล

Simply the best hotel in the world
Post by Joh,Hong Kong, China Date Oct 07,2011

Traveller review
6 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการstyle:none;" alt="" src="//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/942528937/?value=0&guid=ON&script=0"/>