เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

( Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok )
เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ที่อยู่ : 1695 ถ. พหลโยธิน, จตุจักร, กรุงเทพ, ไทย 10900

ค่อนข้างดี,8รีวิวล่าสุดของเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

Good location relative to my son's apartment
Post by John Hathway,Perth Australia Date Mar 27,2012

Traveller review
2 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการwthroughconversion/942528937/?value=0&guid=ON&script=0"/>