โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด

( Buddy Oriental Riverside Pakkred )
โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด ที่อยู่ : 17/56 หมู่ 7 ถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ซอย 25 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ใช้ได้,6รีวิวล่าสุดของโรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด

ชอบโรงแรมมากครับ
Post by worawoot,กรุงเทพ Date Jun 06,2014

Traveller review
2 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ