เคป เฮาส์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ กรุงเทพฯ

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยเคป เฮาส์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ กรุงเทพฯ

( Cape House Langsuan Serviced Apartment Bangkok )
เคป เฮาส์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ กรุงเทพฯ ที่อยู่ : 43 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม 10330 ประเทศไทยเดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ