โรงแรมแกรนด์ อัลไพน์ กรุงเทพ

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมแกรนด์ อัลไพน์ กรุงเทพ

( Grand Alpine Hotel Bangkok )
โรงแรมแกรนด์ อัลไพน์ กรุงเทพ ที่อยู่ : 88/15-17 ถ.เพชรบุรี พญาไท ราชเทวี, ประตูน้ำ, กรุงเทพ, ไทย 10400

ค่อนข้างดี,8รีวิวล่าสุดของโรงแรมแกรนด์ อัลไพน์ กรุงเทพ

As always very good
Post by Jul,Darwin, Australia Date Apr 03,2013

Traveller review
3 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ