โรงแรม แมเจสติค แกรนด์

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม แมเจสติค แกรนด์

( Majestic Grande Hotel Bangkok )
โรงแรม แมเจสติค แกรนด์ ที่อยู่ : 12 สุขุมวิท ซอย 2, คลองเตย, กรุงเทพ 10110รีวิวล่าสุดของโรงแรม แมเจสติค แกรนด์

Excellent location
Post by Marwan Bukarood,UAE Date Jan 05,2014

Traveller review
27 Reviews
See all review

โรงแรม แมเจสติค แกรนด์ 8 out of 10 From 4,587 Baht (165 USD) 27 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการstyle:none;" alt="" src="//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/942528937/?value=0&guid=ON&script=0"/>