ปรินซ์ เฮาส์ กรุงเทพ

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยปรินซ์ เฮาส์ กรุงเทพ

( Prince House Bangkok )
ปรินซ์ เฮาส์ กรุงเทพ ที่อยู่ : 48/5-6 ถนนเพชรบุรีซอย17 (ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่า) แขวงพญาไท เขตราชเทวี, ประตูน้ำ, กรุงเทพ 10400

ค่อนข้างดี,8รีวิวล่าสุดของปรินซ์ เฮาส์ กรุงเทพ

Good location
Post by Aileen Lee,Singapore Date Jul 21,2013

Traveller review
1 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ