โรงแรมแกลเลอเรีย10 สุขุมวิท กรุงเทพ

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมแกลเลอเรีย10 สุขุมวิท กรุงเทพ

( Galleria 10 Sukhumvit Bangkok )
โรงแรมแกลเลอเรีย10 สุขุมวิท กรุงเทพ ที่อยู่ : 21 ซอยสุขุมวิท 10 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ค่อนข้างดี,8รีวิวล่าสุดของโรงแรมแกลเลอเรีย10 สุขุมวิท กรุงเทพ

Very relaxing stay
Post by Östey,Malmö Sweden Date Jul 23,2012

Traveller review
6 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ