search
close
date_range
face
{{vm.BoxSearchData.NonHotelCriteria.Person.Adult}} adult(s), {{vm.BoxSearchData.NonHotelCriteria.Person.Child}} child(s).
Adult
- {{vm.BoxSearchData.NonHotelCriteria.Person.Adult}} +
Child
Height 90 - 130 cm.
- {{vm.BoxSearchData.NonHotelCriteria.RequiredOptionSuggest[0].Child}} +

สยาม อะเมซิ่ง พาร์ค ทะเลกรุงเทพฯ (ราคาสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ)

เลขที่ 203 ถนนสวนสยาม เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
ดี, 6.5

795 รีวิว

จุดเด่น
 • พบกับอาณาจักรแห่งความสุขสนุกไม่รู้ลืม สรรสร้างความสนุก สุดมันส์ควบคู่ไปกับการสร้างประสบการณ์ใหม่ที่เหมาะสำหรับ ทุกคนในครอบครัว

 • เพลิดเพลินกับทะเลเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Klook.com Klook.com

รายละเอียดเกี่ยวกับ สยาม อะเมซิ่ง พาร์ค ทะเลกรุงเทพฯ (ราคาสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ)

สยาม อะเมซซิ่ง พาร์ค หรือสวนสยาม สวนสนุกและสวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพฯ ทำเลที่ตั้งบนถนนเสรีไทย (ถนนสุขาภิบาล 2) แขวงคันนายาว เขตคันนายาว บนเนื้อที่ 300 ไร่ได้ฉายาว่า"ทะลกรุงเทพฯ" สวนสยาม สวนสนุกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเครื่องเล่นมากมายระดับโลกที่ให้ทังความรู้และความเพลิดเพลิน สรรสร้างความสนุกสุดเหวี่ยง ควบคู่ไปกับการสร้างประสบการณ์ใหม่ที่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวและก๊วนเพื่อน ให้ทุกคนได้ผจญภัยพร้อมความตื่นเต้น และหวาดเสียวไปกับเครื่องเล่นมาตรฐานระดับโลกกว่า 30 ชนิด หลากหลายโซนกิจกรรม

ข้อมูลกิจกรรม

วิธีใช้ voucher
 • ท่านจะต้องจองล่วงหน้า 24 ชั่วโมงก่อนเข้าใช้บริการ

 • ท่านสามารถโชว์ Voucher ต่อพนักงานที่เค้าเตอร์ของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ ซึ่ง Voucher อาจจะถูกพิมพ์เป็นแผ่นกระดาษหรือท่านอาจจะโชว์ Voucher บนโทรศัพท์มือถือของท่าน เพื่อทำการเข้าเยี่ยมชม หรือแลกเป็นตั๋วตัวจริงก่อนเข้าใช้บริการ

 • ท่านที่ทำการจองและได้รับ Voucher ยืนยัน จะต้องโชว์บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตที่มีรูปภาพใบหน้าของท่าน และในตัว Voucher จะต้องมีหมายเลขของ Voucher นั้นๆ

 • Voucher สามารถใช้ได้เฉพาะวันที่และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

ข้อมูลสำคัญ
 • สวนสยาม เปิดให้บริการทุกวัน ระหว่างเวลา 10.00 น. – 18.00 น. โดยสวนน้ำเปิดให้บริการระหว่างเวลา 10.00 น. – 17.00 น. และสวนสนุกเปิดให้บริการระหว่างเวลา 11.00 น. – 18.00 น. ทั้งนี้ วันและเวลาให้บริการอาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของทางสวนสยาม

 • ทางสวนสยามขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่อนุญาตให้นำกระเป๋า, พัสดุ หรือสิ่งอื่นใดก็ตามเข้ามาภายในสวนสยาม และเป็นผู้พิจารณาดำเนินการกับสิ่งของอันไม่พึงประสงค์นั้นๆ ตามความเหมาะสม

 • วัตถุอันตรายหรือเป็นอันตรายจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาภายในสวนสยาม

 • กรุณาใช้กิริยามารยาทที่สุภาพ ไม่ใช้คำหยาบคาย หรือมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย ผิดกฎหมาย หรือน่ารังเกียจ

 • กรุณาให้ความเคารพผู้อื่นในขณะรอเข้าใช้บริการเครื่องเล่น, ชมการแสดง และร่วมกิจกรรมต่างๆ โปรดใช้ความระมัดระวัง ไม่ชน ผลักหรือกระแทกผู้อื่นที่รอเข้าใช้บริการ

 • โปรดแต่งกายให้เหมาะสม ตลอดเวลาในขณะเข้าใช้บริการในสวนสยาม

 • อนุญาตให้สูบบุหรี่เฉพาะในพื้นที่ที่จัดไว้ให้ โปรดสังเกตป้ายสัญลักษณ์ภายในสวนสยาม หรือติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

 • กรุณาดูแลบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่ใช้บริการ

 • เพื่อความปลอดภัย และเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ ขอให้ท่านปฎิบัติตามประกาศ คำแนะนำ และข้อเสนอแนะของพนักงาน

 • กรุณาแสดงบัตร สายรัดข้อมือของท่าน (และ/หรือแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตามที่ถูกร้องขอความร่วมมือเพื่อตรวจสอบในบางโอกาส) เพื่อเข้าใช้บริการในสวนสยาม ท่านสามารถออกนอกบริเวณสวนสยามได้ชั่วคราวโดยขอตราประทับที่มือ และโปรดแสดงบัตร/สายรัดข้อมือพร้อมตราประทับนั้นก่อนเข้าสวนสยามอีกครั้งภายในวันเดียวกัน

 • บัตร/สายรัดข้อมือ ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ไม่สามารถคืนได้ และถือเป็นโมฆะทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือฉีกขาด บัตร/สายรัดข้อมือเป็นสิทธิ์เฉพาะบุคคลใช้ภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น และไม่สามารถใช้ได้กับกิจกรรมพิเศษที่มีการเก็บค่าบริการแยกต่างหาก

 • ไม่อนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ภายในสวนสยาม: จำหน่ายสินค้าหรือบริการ หรือดิสเพลย์สินค้าหรือบริการเพื่อการจัดจำหน่าย, การแจกสิ่งพิมพ์ ใบปลิว แผ่นพับใดๆ, กิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต, การแสดงสาธิต หรือ การกล่าวสุนทรพจน์ และการชุมนุมทางสาธารณะอื่นๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต, การติด ตกแต่ง ประดับธง แบนเนอร์ หรือสัญลักษณ์อื่นๆ, การถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ การบันทึกเสียงทุกชนิด การถ่ายทอด หรือ การส่งผ่านใดๆ เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า, การมีส่วนร่วมในการกระทำที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในสวนสยาม

 • ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้เข้าใช้บริการ หรือการขอให้บุคคลใดที่ได้เข้าใช้บริการแล้วออกจากสวนสยามโดยไม่คืนเงิน หรือจ่ายค่าชดเชยใดๆ ในกรณีที่บุคคลเหล่านั้นไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อควรปฏิบัติของสวนสยาม และ/หรือแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมที่ล่วงละเมิดใดๆ ทั้งนี้เพื่อรักษาสวัสดิภาพความปลอดภัย ตามที่เราพิจารณาว่าเป็นเหตุการณ์อันพึงสมควร

 • ในบางกรณีเราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงิน หรือจ่ายค่าชดเชยใดๆ, ในการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการของสวนสยามและเครื่องเล่นต่างๆ, การปิดให้บริการ หรือการหยุดให้บริการชั่วคราวในบางพื้นที่, การกำหนดจำนวนคนเข้าใช้บริการ และ/หรือ เลื่อนหรือยกเลิกการให้บริการเครื่องเล่น หรือกำหนดการแสดงต่าง ๆ, อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากขนาดของพื้นที่, สภาพอากาศแปรปรวน หรือ กิจกรรมพิเศษ เพื่อรักษาสวัสดิภาพความปลอดภัย หากเราพิจารณาว่าเป็นเหตุการณ์อันพึงสมควร ทั้งนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ หรือการสูญเสียของทรัพย์สิน หรือสิ่งของใดๆ ของผู้มาใช้บริการ

สิ่งที่จะได้รับ
 • บัตรเข้าสวนสยาม

 • บัตรแทนเงินสดเพื่อใช้แลกอาหารในสวนสยาม

  • บัตรแทนเงินสด 80 บาทสำหรับผู้ใหญ่
  • บัตรแทนเงินสด 60 บาท สำหรับเด็ก (ถ้ามีการจองพร้อมกับเด็ก)

 • โซนสวนน้ำ, เอ็กซ์โซน, โซนครอบครัว, โซนโลกแฟนตาซี และโซนโลกขนาดจิ๋ว

สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 • ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอื่นๆ

หมายเหตุ
 • โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขออภัยในความไม่สะดวก

 • ในกรณีที่การจองของท่านไม่ตรงกับความเป็นจริงเมื่อท่านแสดงตั๋วที่หน้าเคาเตอร์ (เช่นอายุเด็ก ความสูงของเด็ก จำนวนคนและอื่น ๆ) ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเองหน้างาน ทาง Hotels2thailand.com ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

 • สวนน้ำเปิดให้บริการเวลา 10.00 น. – 17.00 น.

 • สวนสนุกเปิดให้บริการเวลา 11.00 น. – 18.00 น.

 • โซนครอบครัวและโซนแฟนตาซี : สำหรับเด็กที่มีความสูง 100 ซม. ขึ้นไป สำหรับเด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 130 ซม. จำเป็นต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

 • เอ็กซ์โซน : สำหรับบุคคลที่มีความสูง 130 ซม. ขึ้นไป

 • โซนโลกจิ๋ว : สำหรับเด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 100 ซม. จำเป็นต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

 • สวนน้ำ :เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 100 ซม. จำเป็นต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

วิธีเดินทาง
 • สถานที่ตั้ง : เลขที่ 203 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230 ประเทศไทย

 • การเดินทางที่สะดวกโดยรถยนต์ส่วนบุคคลและรถแท็กซี่ เข้าได้สองเส้นทาง ถนนเสรีไทย 75 (7 กม.จากแยกบางกะปิ) และถนนรามอินทราตรงข้ามโรงพยาบาลนพรัตน์ (รามอินทรา กม.12)

 • โดยรถสาธารณะปรับอากาศสาย 519, 36ก, 60, 71, 73ก, 178, 115, 26 และสาย 501

 • โดยรถตู้ สายมีนบุรี-จตุจักร, มีนบุรี-ปากเกร็ด, มีนบุรี-แคราย, มีนบุรี-อนุเสาวรีย์ ทางด่วน 3 ด่วนหรือ 2 ด่วน ลงแฟชั่นไอส์เเลนด์ ต่อรถเมล์สาย 36ก, 60, 71, 73ก, 178, 115 เพื่อเข้าสวนสยาม

สถานที่ท่องเที่ยวหรือโรงแรมใกล้ สยาม อะเมซิ่ง พาร์ค ทะเลกรุงเทพฯ (ราคาสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ)

 • Chef LeeZ Thai Cooking Class ระยะทาง 3 กิโลเมตร
 • Tara Garden Bangkok ระยะทาง 3 กิโลเมตร
 • Eastin Easy Siam Piman Bangkok ระยะทาง 3 กิโลเมตร
 • Panya Indra Golf Club ระยะทาง 3 กิโลเมตร
 • Tara Lake ระยะทาง 3 กิโลเมตร
 • Tara Lake Hotel Bangkok ระยะทาง 3 กิโลเมตร
 • Tara Garden Hotel Bangkok ระยะทาง 3 กิโลเมตร
 • Eastin Easy Siam Piman Bangkok ระยะทาง 3 กิโลเมตร
 • Synsiri Panya Ramintra ระยะทาง 4 กิโลเมตร
 • Station 203 Hotel ระยะทาง 4 กิโลเมตร
 • HarborLand Fashion Island ระยะทาง 4 กิโลเมตร
 • Synsiri 5 Nawamin 96 ระยะทาง 6 กิโลเมตร
 • Happyland Mansion Bangkok ระยะทาง 8 กิโลเมตร
 • Bussaba Bangkok Hotel ระยะทาง 9 กิโลเมตร
 • Suphan Lake Hometel Bangkok ระยะทาง 9 กิโลเมตร
 • Baron Zotel Bangkok ระยะทาง 9 กิโลเมตร
 • Bussaba Bangkok Hotel ระยะทาง 9 กิโลเมตร
 • Suphan Lake Hometel Bangkok ระยะทาง 9 กิโลเมตร
 • The Bedroom Ladprao 101 ระยะทาง 10 กิโลเมตร
 • U-Tiny Boutique Home Suvarnabhumi Bangkok ระยะทาง 10 กิโลเมตร

บัตรเข้าชม ที่อยู่ใกล้กับ สยาม อะเมซิ่ง พาร์ค ทะเลกรุงเทพฯ (ราคาสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ)

บัตรเข้าชม อื่นๆ ที่คล้ายกับ สยาม อะเมซิ่ง พาร์ค ทะเลกรุงเทพฯ (ราคาสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ)

close