ทัวร์เชียงราย วัดร่องขุ่น

ค้นหา เดย์ทริป ในประเทศไทยทัวร์เชียงราย วัดร่องขุ่น

เมืองเชียงรายมีอายุมากกว่าเมืองเชียงใหม่ เมืองเชียงแสนเป็นเมืองที่มีอายุมากกว่า 1,300 ปีเชียงของ (ชายแดนลาว) เป็นเมืองที่มีทิวทัศน์อันงดงามของจังหวัดเชียงราย , แม่สาย (ชายแดนพม่า), สามเหลี่ยมทองคำ เราจะรับคุณจากโรงแรมช่วงเวลา 7:00 - 7:15 น.

จากนั้นนั่งรถสองแถวไปเชียงรายแวะที่น้ำพุร้อนประมาณ 15 นาทีเพื่อพักผ่อน หลังจากนั้นเราจะไปที่สามเหลี่ยมทองคำ (ซึ่งเป็นชายแดนระหว่างลาวพม่าและไทยและแยกจากแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาย).

เราจะมีบุฟเฟต์อาหารกลางวันที่แม่สาย แม่สายตั้งอยู่บริเวณชายแดนระหว่างไทยกับพม่า เมืองชายแดนนี้มีตลาดใหญ่สำหรับช็อปปิ้งและราคาถูกสินค้าส่วนใหญ่สะท้อนถึงต้นกำเนิด ซึ่งมาจากจีนขนส่งลงแม่น้ำโขงเมื่อสิ้นสุดโครงการนี้เราจะไปเยี่ยมชมชาวเขายาวและชาวเขา อะกา และเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของพวกเขา

ราคานี้รวม

 • รถรับและส่งจากโรงแรมในเมืองเก่าเชียงใหม่และตลาดไนท์บาซาร์เท่านั้น
 • ไกด์สื่อสารภาษาอังกฤษ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • อาหาร

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าเข้าชมวัดร่องขุ่น
 • นั่งเรือในแม่น้ำโขง
 • ค่าธรรมเนียมนำเที่ยวลาว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอื่นๆ

บริการรถรับ-ส่ง

 • บริการรถรับส่งจะทำงานตามเส้นทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและภายในเส้นทางที่กำหนดไว้ เท่านั้น โปรดแจ้งชื่อโรงแรมของคุณในระหว่างขั้นตอนการจองของคุณ เราจะยืนยันเวลาการรับทางอีเมล
 • มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการเดินทางไปโรงแรมในเชียงใหม่บางแห่ง นอกเหนือเส้นทางที่กำหนดไว้ (กรุณาแจ้งรายละเอียดให้ทราบ)

หมายเหตุ

 • เด็กอายุระหว่าง 3-7 ปี จ่ายในราคาเด็ก
 • ในกรณีที่การจองของคุณไม่ตรงกับความเป็นจริงเมื่อคุณแสดงตั๋วที่หน้าเคาเตอร์ (เช่นอายุเด็กความสูงของเด็กจำนวนคนและอื่น ๆ) คุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเอง / Hotels2thailand.com ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

สิ่งสำคัญที่ต้องทราบ

 • เปิดบริการทุกวัน เวลา 07.00 น. - 20.30 น.
 • แต่งกายได้ตามอัธยาศัย, เตรียมร่มสำหรับฤดูฝน, รองเท้าแตะ, ผ้าใบหรือประเภทอื่นๆ
 • สิ่งของอื่นๆที่เอาไปได้ : กล้องถ่ายรูป หมวก แว่นกันแดด
 • กรุณาวางแผนล่วงหน้ากับไกด์นำเที่ยวที่ล็อบบี้โรงแรมล่วงหน้าอย่างน้อย 15 นาทีก่อนถึงเวลาที่กำหนด และไกด์ทัวร์จะรอท่านที่ล็อบบี้เพียง 15 นาที หลังเวลานัดหมายที่แจ้งไว้ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อท่านได้ คณะทัวร์จะออกเดินทางต่อตามกำหนดการ และท่านจะไม่สามารถขอรับเงินคืนสำหรับทัวร์ที่ท่านไม่ได้ใช้บริการ
 • การเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกตามสภาพอากาศในท้องถิ่น ในกรณีที่สภาพอากาศที่ไม่เหมาะสม จะเลื่อนออกไปจนกว่าสภาพอากาศเหมาะสม

วิธีใช้ Voucher

 • ท่านจะต้องจองล่วงหน้า 24 ชั่วโมงก่อนเข้าใช้บริการ
 • ท่านสามารถโชว์ Voucher ต่อพนักงานที่เค้าเตอร์ของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ ซึ่ง Voucher อาจจะถูกพิมพ์เป็นแผ่นกระดาษหรือท่านอาจจะโชว์ Voucher บนโทรศัพท์มือถือของท่าน เพื่อทำการเข้าเยี่ยมชม หรือแลกเป็นตั๋วตัวจริงก่อนเข้าใช้บริการ
 • ท่านที่ทำการจองและได้รับ Voucher ยืนยัน จะต้องโชว์บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตที่มีรูปภาพใบหน้าของท่าน และในตัว Voucher จะต้องมีหมายเลขของ Voucher นั้นๆ
 • Voucher สามารถใช้ได้เฉพาะวันที่และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ