โรงแรม 137 พิลาร์ เฮาส์ เชียงใหม่

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม 137 พิลาร์ เฮาส์ เชียงใหม่

( 137 Pillars House Chiang Mai )
โรงแรม 137 พิลาร์ เฮาส์ เชียงใหม่ ที่อยู่ : เลขที่ 2 ซอย 1 ถนนหน้าวัดเกตุ อำเภอเมืองวัดเกตุ เจริญเมือง จ.เชียงใหม่ 50000รีวิวล่าสุดของโรงแรม 137 พิลาร์ เฮาส์ เชียงใหม่

luxury hotel and lovely hotel with good service
Post by Chris Wagner,Norway Date Dec 28,2012

Traveller review
2 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ