โรงแรมสุริวงศ์ เชียงใหม่

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมสุริวงศ์ เชียงใหม่

( Suriwongse Hotel Chiang Mai )
โรงแรมสุริวงศ์ เชียงใหม่ ที่อยู่ : 110 ถ. ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ 50100 ประเทศไทยรีวิวล่าสุดของโรงแรมสุริวงศ์ เชียงใหม่

.Great Service, Great value for money
Post by M Wong,Australia Date Dec 17,2016

Traveller review
14 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ