โรงแรมยู เชียงใหม่

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมยู เชียงใหม่

( U Chiang Mai Hotel )
โรงแรมยู เชียงใหม่ ที่อยู่ : 70 ถนนราชดำเนิน ต.ศรีภูมิ เขตเมืองเก่า เชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย

ค่อนข้างดี,8รีวิวล่าสุดของโรงแรมยู เชียงใหม่

Very good hotel
Post by Hikaru,Japan Date Jul 31,2012

Traveller review
8 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ