โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว

( Lotus Hotel Pang Suan Kaew Chiang Mai )
โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว ที่อยู่ : 21 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ, ช้างเผือก, เชียงใหม่

ใช้ได้,7รีวิวล่าสุดของโรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว

Good value
Post by dshshsg,singapore Date Mar 07,2014

Traveller review
20 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการstyle:none;" alt="" src="//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/942528937/?value=0&guid=ON&script=0"/>