โรงแรม ณ ท่าแพ

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม ณ ท่าแพ

( Na Thapae Hotel Chiang Mai )
โรงแรม ณ ท่าแพ ที่อยู่ : 9-11 ถนนท่าแพ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100รีวิวล่าสุดของโรงแรม ณ ท่าแพ

Good location and hospitality with sweet room
Post by TK and KT Ang.,Indonesia Date Sep 22,2009

Traveller review
1 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ