ระเบียง ป่าสัก ทรีเฮาส์ รีสอร์ท เชียงใหม่

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยระเบียง ป่าสัก ทรีเฮาส์ รีสอร์ท เชียงใหม่

( Rabeang Pasak Treehouse Resort Chiang Mai )
ระเบียง ป่าสัก ทรีเฮาส์ รีสอร์ท เชียงใหม่ ที่อยู่ : หมู่บ้านป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

ค่อนข้างดี,9รีวิวล่าสุดของระเบียง ป่าสัก ทรีเฮาส์ รีสอร์ท เชียงใหม่

Great Experience!
Post by Su Walton,North East England Date Jun 08,2014

Traveller review
1 Reviews
See all review

ระเบียง ป่าสัก ทรีเฮาส์ รีสอร์ท เชียงใหม่ 9 out of 10 From 1,603 Baht (53 USD) 1 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ