โรงแรมเดอะ แอดเวนเจอร์ เชียงใหม่

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมเดอะ แอดเวนเจอร์ เชียงใหม่

( The Adventure Hotel Chiang Mai )
โรงแรมเดอะ แอดเวนเจอร์ เชียงใหม่ ที่อยู่ : 100 หมู่1 ถนนเชียงใหม่ - ลำพูน ตำบลหนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

ค่อนข้างดี,8รีวิวล่าสุดของโรงแรมเดอะ แอดเวนเจอร์ เชียงใหม่

บริการดี พูดจาไพเราะ
Post by ๋จินตนา,Bangkok Date Dec 12,2013

Traveller review
1 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ