โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง

( The Imperial Mae Ping Hotel Chiang Mai )
โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง ที่อยู่ : 153 ถนนศรีดอนชัย อ.ช้างคลาน จ.เชียงใหม่ 50110รีวิวล่าสุดของโรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง

comfortable
Post by hagen,Pune, India Date Nov 30,2011

Traveller review
3 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ