โรงแรมวังบูรพาแกรนด์ เชียงใหม่

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมวังบูรพาแกรนด์ เชียงใหม่

( Wangburapa Grand Hotel Chiang Mai )
โรงแรมวังบูรพาแกรนด์ เชียงใหม่ ที่อยู่ : 9/3 ซ.มูลเมืองซอย 1 ถ.มูลเมือง ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ประเทศไทยรีวิวล่าสุดของโรงแรมวังบูรพาแกรนด์ เชียงใหม่

Good Value for Money, Good Location
Post by W.Bacovsky,Vienna,Austria Date Sep 28,2013

Traveller review
1 Reviews
See all review

โรงแรมวังบูรพาแกรนด์ เชียงใหม่ 8 out of 10 From 754 Baht (25 USD) 1 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ