โรงแรม วังคํา เชียงราย

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม วังคํา เชียงราย

( Wangcome Hotel Chiang Rai )
โรงแรม วังคํา เชียงราย ที่อยู่ : 869/90 ถนนพิมาวิพัท อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 ประเทศไทย

ใช้ได้,6รีวิวล่าสุดของโรงแรม วังคํา เชียงราย

Excellent location. Not really value for money though.
Post by Geoff & Joy,Australia, UK, Thailand. Date Apr 23,2014

Traveller review
12 Reviews
See all review

โรงแรม วังคํา เชียงราย 6 out of 10 From 1,414 Baht (51 USD) 12 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการder-style:none;" alt="" src="//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/942528937/?value=0&guid=ON&script=0"/>