search
close
date_range
face
ผู้ใหญ่ {{vm.BoxSearchData.NonHotelCriteria.Person.Adult}}, เด็ก {{vm.BoxSearchData.NonHotelCriteria.Person.Child}}
ผู้ใหญ่
- {{vm.BoxSearchData.NonHotelCriteria.Person.Adult}} +
เด็ก
อายุ 2 - 10 ปี
- {{vm.BoxSearchData.NonHotelCriteria.RequiredOptionSuggest[0].Child}} +

ฟาร์มจระเข้โภคธารา เชียงราย

ดี, 6.5

1K รีวิว

ในวันที่ท่านเลือกเต็มหมดแล้ว!! ขออภัยค่ะ เราไม่พบข้อเสนอใดๆ ที่ท่านต้องการ อาจเป็นเพราะว่า วันที่ท่านระบุบริการของเราเต็มแล้วหรือการให้บริการบางอย่างต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 12 ชม ค่ะ

กรุณาเปลี่ยนวันใช้บริการ แนะนำ บัตรเข้าชม อื่น ติดต่อเจ้าหน้าที่

รายละเอียดเกี่ยวกับ ฟาร์มจระเข้โภคธารา เชียงราย

ฟาร์มจระเข้โภคธาราและลานแสดงจระเข้ ตั้งอยู่บนพื้นที่ทั้งหมด 50 ไร่ ท่านจะได้พบกับ บรรดาจระเข้น้ำจืดจำนวนกว่า 800 ตัว และเป็นฟาร์มจระเข้แห่งเดียวในเชียงราย ที่ท่านสามารถพาบุตรหลาน ญาติ พี่น้อง เข้าชมทั้งจระเข้ขนาดต่างๆ และยังมีสัตว์อื่นๆ อาทิเช่น นกกระจอกเทศ ฟาร์มเเพะ เเกะ หมูการ์ตูน และบ่อปลาคราฟที่สามารถให้อาหารได้ ทั้งยังมีการแสดงจระเข้ มายากล เหมาะกับการเข้ามาเที่ยวเพื่อเป็นกิจกรรมครอบครัวของเด็กๆ

ข้อมูลกิจกรรม

สิ่งที่จะได้รับ
  • Admission fee

  • Bird Show (As in the round to show)

  • Crocodiles Show (As in the round to show)

สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
  • Transfer service

หมายเหตุ
  • Children height under 90 cms. is considered to be charged as the child rate.

  • In any case of your booking isn't matched with reality when you show upfront (such as child's age, child's height, the quantity of people and etc), you are responsible to pay the additional charge upfront the show/tour. hotels2thailand.com reserves the right to non-refund if the booking is mistaken reserved by guest.

  • Open daily (Mon.-Sun.) : 09:00-17:00

  • Round to show (Mon.-Fri.) - Bird Show: morning 10:30 and afternoon 14:00, Crocodile show: morning 11:30 and afternoon 15:00

  • Round to show (Sat.-Sun.) - Bird Show: morning 10:30 and afternoon 13:30, 15:00, Crocodile show: morning 11:30 and afternoon 14:30, 16:00

สถานที่ท่องเที่ยวหรือโรงแรมใกล้ ฟาร์มจระเข้โภคธารา เชียงราย

บัตรเข้าชม ที่อยู่ใกล้กับ ฟาร์มจระเข้โภคธารา เชียงราย

บัตรเข้าชม อื่นๆ ที่คล้ายกับ ฟาร์มจระเข้โภคธารา เชียงราย

close