โรงแรม ไอแลนด้า รีสอร์ท เกาะหมาก

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม ไอแลนด้า รีสอร์ท เกาะหมาก

( Islanda Resort Hotel Koh Mak )
โรงแรม ไอแลนด้า รีสอร์ท เกาะหมาก ที่อยู่ : 1/12 หมู่ 2 ต.เกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด 23000 ประเทศไทยรีวิวล่าสุดของโรงแรม ไอแลนด้า รีสอร์ท เกาะหมาก

Good location and Good service
Post by Hiroyasu Z.,Hong Kong Date Jul 31,2012

Traveller review
1 Reviews
See all review

โรงแรม ไอแลนด้า รีสอร์ท เกาะหมาก 8 out of 10 From 1,941 Baht (65 USD) 1 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ