เกาะจำรีสอร์ท

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยเกาะจำรีสอร์ท

( Koh Jum Resort Krabi )
เกาะจำรีสอร์ท ที่อยู่ : 237 หมู่ 5 ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

ค่อนข้างดี,8รีวิวล่าสุดของเกาะจำรีสอร์ท

1TWENTY2 REVIEW + + + + + + + เกาะจำรีสอร์ท...เมื่อเวลาเดินช้าลงที่...กระบี่ + + + + + + + +
Post by 1twenty2,กระบี่ ประเทศไทย Date Sep 28,2012

Traveller review
1 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ