โรงแรมพลอย พาเลซ มุกดาหาร

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมพลอย พาเลซ มุกดาหาร

( Ploy Palace Hotel Mukdahan )
โรงแรมพลอย พาเลซ มุกดาหาร ที่อยู่ : 40 ถนน พิทักษ์พนมเขต, อำเภอเมือง, มุกดาหาร, ไทยรีวิวล่าสุดของโรงแรมพลอย พาเลซ มุกดาหาร

Overall
Post by Baiying C.,Singapore Date Oct 07,2011

Traveller review
3 Reviews
See all review

โรงแรมพลอย พาเลซ มุกดาหาร 9 out of 10 From 1,104 Baht (38 USD) 3 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ