ราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา

( Ravindra Beach Resort & Spa Pattaya )
ราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ที่อยู่ : 246 หมู่ 4, ถนนสุขุมวิท (กม.157) ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20260 ประเทศไทยรีวิวล่าสุดของราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา

A good hotel
Post by Cherryier X.,Japan Date Dec 28,2012

Traveller review
14 Reviews
See all review

ราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา 8 out of 10 From 2,700 Baht (90 USD) 14 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ