โรงแรมอมารี โอเชี่ยน พัทยา

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมอมารี โอเชี่ยน พัทยา

( Amari Ocean Hotel Pattaya (Formerly Amari Orchid Pattaya) )
โรงแรมอมารี โอเชี่ยน พัทยา ที่อยู่ : 240 หมู่ 5 พัทยา-นาเกลือ หาดพัทยา จ.ชลบุรี 20150 ประเทศไทยรีวิวล่าสุดของโรงแรมอมารี โอเชี่ยน พัทยา

Lovely hotel and good location for family
Post by ABRAR ALGHANIM,Kuwait Date Dec 28,2012

Traveller review
11 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ