ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ พัทยา

ค้นหา การแสดงโชว์ ในประเทศไทยไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ พัทยา

ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เยี่ยมชม สัมผัสวัฒนธรรมและศิลปะไทยทั้งสี่ภาค พาท่านย้อนเวลาหาอดีต ไปกับสถาปัตยกรรม กิจกรรมวิถีไทย อาหารไทยแบบขันโตกวัฒนธรรมทางเหนือ การแสดงวัฒนศิลป์ และการแต่งกายแบบไทยทุกภาค ที่นี่ที่เดียวให้ทุกท่านได้สัมผัสและพบกับประสบการณ์ เรื่องราววิถีไทยในอดีตอันทรงคุณค่า ได้ทุกวัน แบบเที่ยวไปชิมไป ที่หาดู หาทำ ได้ยากในปัจุบัน ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 20.00 น.

ราคานี้รวม

 • บัตรเข้าไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ
 • การแสดงวัฒนธรรมไทยและวิธีชีวิตไทยในอดีต

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าบริการรถรับ-ส่ง ไปกลับโรงแรม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
 • ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอื่นๆ

หมายเหตุ

 • สถานที่ตั้ง เลขที่ 88 หมู่ 3 ถนนสายสวนนงนุช ต.บางเสรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 ประเทศไทย
 • ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 09.30 - 20.00 น.
 • อาหารกลางวัน เปิดให้บริการ 2 รอบ รอบที่ 1 เวลา 12.00 น. (งานแสดงวัฒนธรรมไทยเวลา 12.20 น. - 12.50 น.) รอบที่ 2 เวลา 13.00 น. (งานแสดงวัฒนธรรมไทยเวลา 13.20 น. - 13:50 น.)
 • อาหารค่ำ เปิดให้บริการ 2 รอบ รอบที่ 1 เวลา 17.10 น. (งานแสดงวัฒนธรรมไทยเวลา 17.30 น. - 18.00 น.) รอบที่ 2 เวลา 18.10 น. (งานแสดงวัฒนธรรมไทย 18.30 น. - 19.00 น.)
 • งานหัตถกรรมไทยเวลา 09.30 น. - 17.30 น.
 • บุฟเฟ่ต์ผลไม้เวลา 10.30 น. - 19:00 น.
 • อาหารค่ำแบบดั้งเดิม ขันโตก รอบที่ 1 เวลา 17.10 น. และรอบที่ 2 เวลา 18.10 น.
 • หุ่นโชว์เงา รอบที่ 1 เวลา 11.30 น. และรอบที่ 2 เวลา 14.30 น.
 • ตารางเวลาการแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เป็นไปตามที่หมู่บ้านกำหนด
 • เด็กที่มีความสูงไม่เกิน 80 ซม. สามารถเข้าใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • เด็กที่มีความสูงระหว่าง 80 - 120 ซม. จ่ายในราคาเด็ก

กิจกรรมวิถีชีวิตไทย

 • 1. การทำสมุนไพรสด ยาดม ลูกประคบ
 • 2. การแกะสลัก ผักผลไม้
 • 3. การทำอาหารไทยดั้งเดิม
 • 4. การร้อยมาลัย บายศรี
 • 5. การเพ้นท์ร่ม หรือ เพ้นท์พัด
 • 6. สาธิตการทำขนมไทยโบราณ
 • 7. การแสดงดนตรีไทย 4 ภาค

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ