search
close
date_range
face
{{vm.BoxSearchData.NonHotelCriteria.Person.Adult}} adult(s), {{vm.BoxSearchData.NonHotelCriteria.Person.Child}} child(s).
Adult
- {{vm.BoxSearchData.NonHotelCriteria.Person.Adult}} +
Child
Height 110 - 140 cm.
- {{vm.BoxSearchData.NonHotelCriteria.RequiredOptionSuggest[0].Child}} +

ปราสาทสัจธรรม พัทยา

206/2 หมู่ 5 ซอยนาเกลือ 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 20150
ดี, 6.5

408 Review(s)

จุดเด่น
 • ปราสาทสัจธรรมเป็นอาคารที่สร้างด้วยไม้แกะสลักทั้งหลังเป็นทรงไทยจตุรมุข ด้านล่างของฐานเป็นลักษณะฐานสิงห์ ห้องโถงและหน้าต่างเปิดให้ลมและแสงสว่างเข้าออกทั้ง 4 ด้าน ศิลปะตบแต่งปราสาทเป็นศิลปะแนวความคิดใหม่ที่ผสมผสานกันตั้งแต่อยุธยาตอนต้นจนถึงศิลปะรัตนโกสินทร์ หลังคาซ้อนลดหลั่นกันสี่ด้าน ยอดเป็นสัญลักษณ์พระปรางค์ ยอดสูงทั้งสี่ด้านมีรูปแกะสลักลอยตัวสัญลักษณ์ของเทพยืนบนยอดทั้ง 4 ทิศ

 • สัมผัสคุณธรรมที่สำแดงตนบนงานไม้แกะสลัก สูงสุดเสียดฟ้า วิจิตรงดงามดังเทพนฤมิต ปราสาทไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปราสาทไม้ริมทะเลที่อลังการตระการตา งดงามด้วยประติมากรรมและลวดลายแกะสลักที่สะท้อนให้เห็นถึงโลกทัศน์ ภูมิปัญญา คุณธรรมและปรัชญาของคนในโลกตะวันออก

Package Availability

This package for {{itemrate.Adult}} Adult(s). Special Offer free {{itemrate.AdultAddingForFree}} Child. This package for {{itemrate.Adult}} Adult(s), {{itemrate.Child}} Children. Special Offer free {{itemrate.ChildAddingForFree}} Child. Special Offer free {{itemrate.AdultAddingForFree}} Adult(s). Special Offer free {{itemrate.AdultAddingForFree}} Adult(s), free {{itemrate.AdultAddingForFree}} Child.
{{itemConDetail.Title}} x {{itemConDetail.Quantity}} {{ResultRate.CurrencyCode}} {{itemConDetail.PriceDetail.PriceSellingFinalSupplierCurrency|currency:''}}
Total {{ResultRate.CurrencyCode}} {{itemrate.PriceSellingFinal}}
View Detail
Itinerary Conditions & Cancellation Policy

Day {{DayNum}}

{{itemItenary.TimeBegin}}

{{itemItenary.TimeBegin}}-{{itemItenary.TimeEnd}}

{{itemItenary.ContentTitle}}

{{itemItenary.Detail}}

Policy for adult Policy for chidren
Cancellation Policy
 • In case of No Show, there will be no refund.
 • {{cancelitem}}
Conditions & Policy
 • {{policyitem}}

{{(100-(((itemrate.PriceSellingFinal)/itemrate.PriceRackFinal*100)))|number:'0'}}% OFF {{(100-(((itemrate.PriceSellingInputAdult+itemrate.PriceSellingInputChild)/itemrate.PriceRackFinal*100)))|number:'0'}}% OFF

Normal Price{{ResultRate.CurrencyCode}} {{itemrate.PriceRackFinal|currency:''}}

Hotels2thailand Price {{ResultRate.CurrencyCode}} {{itemrate.PriceSellingFinal|currency:''}}

Promotion Price{{ResultRate.CurrencyCode}} {{itemrate.PriceSellingFinal|currency:''}}

Price includes taxes & fees

Package Availability

บัตรเข้าชมปราสาทสัจธรรม

บัตรเข้าชมปราสาทสัจธรรม + นั่งเรือพาย

บัตรเข้าชมปราสาทสัจธรรรม + นั่งเรือสปีดโบ๊ทชมวิวปราสาท 20 นาที

บัตรเข้าชมปราสาทสัจธรรม + นั่งช้างชมปราสาทสัจธรรม 1 รอบ

บัตรเข้าชมปราสาทสัจธรรม + ขี่ม้า 25 นาที

บัตรเข้าชมปราสาทสัจธรรม + นั่งรถม้า 15 นาที

บัตรเข้าชมปราสาทสัจธรรม + ขับรถ ATV 2 รอบ

This property is in high demand! Sorry, we have no service at this property on your dates.

Change Date แนะนำ บัตรเข้าชม อื่น Contact Us

About ปราสาทสัจธรรม พัทยา

ปราสาทสัจธรรมเป็นอาคารที่สร้างด้วยไม้แกะสลักทั้งหลังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยไม่มีโลหะหรือปูนเข้ามาปะปน โครงสร้างเป็นทรงไทยจตุรมุข ด้านล่างของฐานเป็นลักษณะฐานสิงห์ ห้องโถงและหน้าต่างเปิดให้ลมและแสงสว่างเข้าออกทั้ง 4 ด้าน ศิลปะตบแต่งปราสาทเป็นศิลปะแนวความคิดใหม่ที่ผสมผสานกันตั้งแต่อยุธยาตอนต้นจนถึงศิลปะรัตนโกสินทร์ หลังคาซ้อนลดหลั่นกันสี่ด้าน ยอดเป็นสัญลักษณ์พระปรางค์ ยอดสูงทั้งสี่ด้านมีรูปแกะสลักลอยตัวสัญลักษณ์ของเทพยืนบนยอดทั้ง 4 ทิศ สร้างขึ้นโดยใช้เทคนิคการก่อสร้างตามแบบวิธีโบราณคือใช้การเข้าเดือยตอกสลักเข้าลิ่มโดยไม่พึ่งตะปูซักดอก วัตถุประสงค์ในการสร้างมาจากความเชื่อเกี่ยวกับหลักปรัชญาทางศาสนาที่ผสมผสานกับระหว่างไทย กัมพูชา จีน และอินเดีย ในการเยี่ยมชมปราสาทสัจธรรม ท่านสามารถดื่มด่ำความสวยงามและความสงบร่มเย็น เรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาชีวิตและพักผ่อนหย่อนใจไปกับสถาปัตยกรรมไม้แกะสลักอันสลับซับซ้อนบนผนัง แสดงถึงผู้สร้างทั้ง 7 คือ ฟ้า ดิน เทพบิดร เทพมารดร พระจันทร์ พระอาทิตย์ และดวงดาว

Activity Information

วิธีใช้ voucher
 • ท่านจะต้องจองล่วงหน้า 24 ชั่วโมงก่อนเข้าใช้บริการ

 • ท่านสามารถโชว์ Voucher ต่อพนักงานที่เค้าเตอร์ของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ ซึ่ง Voucher อาจจะถูกพิมพ์เป็นแผ่นกระดาษหรือท่านอาจจะโชว์ Voucher บนโทรศัพท์มือถือของท่าน เพื่อทำการเข้าเยี่ยมชม หรือแลกเป็นตั๋วตัวจริงก่อนเข้าใช้บริการ

 • ท่านที่ทำการจองและได้รับ Voucher ยืนยัน จะต้องโชว์บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตที่มีรูปภาพใบหน้าของท่าน และในตัว Voucher จะต้องมีหมายเลขของ Voucher นั้นๆ

 • Voucher สามารถใช้ได้เฉพาะวันที่และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

ข้อมูลสำคัญ
 • ปราสาทสัจธรรมเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 8.00 น. - 18.00 น.

 • กิจกรรมอื่นๆ เปิดให้บริการจนถึง 16.30 น.

สิ่งที่จะได้รับ
 • บัตรกิจกรรมนั่งช้าง นั่งเรือสปีดโบ๊ท นั่งเรือพายชมวิว กิจกรรรมเป็นไปตามที่ท่านเลือก

 • บัตรเข้าชมปราสาทสัจธรรม

สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ทิป อาหารและเครื่องดื่ม และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

 • บริการรถรับ - ส่ง (กรณีเลือกซื้อบัตรเข้าชมอย่างเดียว)

 • บริการอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรมนี้

ข้อมูลการรับส่ง
 • บริการรถรับ-ส่งจะทำงานตามเส้นทางที่กำหนดไว้ และมีการแจ้งเส้นทางล่วงหน้าเท่านั้น โปรดระบุหรือแจ้งชื่อโรงแรมของท่านในระหว่างขั้นตอนการจองของท่าน ทางเราจะยืนยันเวลาและรายละเอียดอื่นๆ ในการรับทางอีเมลล์

 • กรณีใช้บริการรถรับ-ส่ง นอกเหนือพื้นที่ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมมาทั้งหมด กรุณาระบุรายละเอียดที่ชัดเจน

หมายเหตุ
 • เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 110 เซนติเมตร เข้าใช้บริการฟรี

 • เด็กที่มีความสูงระหว่าง 110 - 140 เซนติเมตร จ่ายในราคาเด็ก กรณีเด็กส่วนสูงตั้งแต่ 141 เซนติเมตร จ่ายในราคาผู้ใหญ่

 • ในกรณีการจองของท่านไม่ตรงกับความเป็นจริง ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เมื่อท่านแสดงตั๋วที่หน้าเคาน์เตอร์ (เช่นอายุเด็กความสูงของเด็ก จำนวนคน และเงื่อนไขอื่น ๆ) ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองใหม่ทั้งหมด ก่อนเข้าชมสถานที่และเข้าใช้บริการ ทางเวปไซด์ Hotels2thailand.com ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

 • ปราสาทสัจธรรมรับบุ๊คกิ้งขั้นต่ำจำนวน 2 ท่าน ขึ้นไป (กรณีจองบัตรเข้าชมรวมรถรับ-ส่ง)

วิธีเดินทาง
 • ที่อยู่: 206/2 หมู่ 5 ซอยนาเกลือ 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 20150

สถานที่ท่องเที่ยวหรือโรงแรมใกล้ ปราสาทสัจธรรม พัทยา

 • Wongamat Privacy Resort & Residence Pattaya ระยะทาง <2 กิโลเมตร
 • Chateau En Ville Pattaya ระยะทาง <2 กิโลเมตร
 • The Hermitage ระยะทาง <2 กิโลเมตร
 • The Radiance Pattaya ระยะทาง <2 กิโลเมตร
 • Pullman Pattaya Hotel G ระยะทาง <2 กิโลเมตร
 • Long Beach Pavilion Pattaya ระยะทาง <2 กิโลเมตร
 • Long Beach Garden Hotel Pattaya ระยะทาง <2 กิโลเมตร
 • Crystal Palace Pattaya ระยะทาง <2 กิโลเมตร
 • Golden Tulip Essential Pattaya ระยะทาง <2 กิโลเมตร
 • R-Con Wongamat Beach Suite Pattaya ระยะทาง <2 กิโลเมตร
 • Asleep by Lantana ระยะทาง <2 กิโลเมตร
 • Lantana Pattaya Hotel & Resort ระยะทาง <2 กิโลเมตร
 • Tsix5.25 Hotel Pattaya ระยะทาง <2 กิโลเมตร
 • Tsix5 Hotel Pattaya ระยะทาง <2 กิโลเมตร
 • Way Hotel Pattaya ระยะทาง <2 กิโลเมตร
 • The Zign Hotel Pattaya ระยะทาง <2 กิโลเมตร
 • The Zign Premium Villa Pattaya ระยะทาง <2 กิโลเมตร
 • Naklua Beach Resort Pattaya ระยะทาง <2 กิโลเมตร
 • Z Through By The Zign Pattaya ระยะทาง <2 กิโลเมตร
 • Pattaya Modus Beachfront Resort ระยะทาง <2 กิโลเมตร
รีวิวจากจากลูกค้า
MC

Another Choice

Wonderful trip


/ Tue,Jun 18, 2019

{{item.PersonalName.substr(0,2).toUpperCase()}}

{{item.PersonalName}} / {{item.CountryTitle}} / {{item.ApproveDate|dateFormat:'dd MM yyyy':'th'}}

บัตรเข้าชม ที่อยู่ใกล้กับ ปราสาทสัจธรรม พัทยา

close