ทัวร์อาบน้ำพร้อมให้อาหารช้าง

ค้นหา เดย์ทริป ในประเทศไทยทัวร์อาบน้ำพร้อมให้อาหารช้าง

การอาบน้ำให้ช้างกลายเป็นกิจกรรมยอดฮิตในเขาหลักไปเสียแล้ว หากคุณกำลังมองหาทัวร์ครึ่งวันที่ใช้เวลาไม่มาก โปรแกรมนี้น่าจะถูกใจเพราะเราจะพาคุณไปให้อาหารพร้อมอาบน้ำให้ช้างในแม่น้ำที่เขาหลัก รวมไปถึงให้โอกาสคุณได้สัมผัสกับความสวยงามของนำตกด้วย

ไฮไลท์

 • อาบน้ำและให้อาหารช้าง
 • ชมน้ำตก

ราคานี้รวม

 • บริการรถรับส่งโรงแรมในเขาหลัก
 • ไกด์ภาษาอังกฤษ

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

การเดินทาง

 • บริการรับส่งเฉพาะผู้ที่จองล่วงหน้าเท่านั้น กรุณาแจ้งโรงแรมของคุณให้เราทราบในขั้นตอนของการจอง ทางเราจะแจ้งเวลารับให้คุณทราบทางอีเมล์
 • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอาจเกิดขึ้นในบางพื้นที่ของภูเก็ต กระบี่ และพื้นที่อื่นๆ (กรุณาสอบถาม)

หมายเหตุ

 • เด็กอายุ 4-12ปี จ่ายในราคาเด็ก เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี ไม่คิดค่าบริการ เด็กอายุ 12ปี ขึ้นไปคิดราคาผู้ใหญ่
 • ในกรณีการจองของคุณไม่ตรงกับความเป็นจริงเมื่อคุณแสดงตั๋วที่หน้าเคาท์เตอร์ (เช่นอายุเด็กความสูงของเด็ก จำนวนคน และอื่น ๆ ) คุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองใหม่ทั้งหมด ก่อนเข้าชมสถานที่ และ Hotels2thailand.com ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

สิ่งสำคัญที่ต้องทราบ

 • กรุณาวางแผนล่วงหน้ากับไกด์นำเที่ยวที่ล็อบบี้โรงแรมล่วงหน้าอย่างน้อย 15 นาทีก่อนถึงเวลาที่กำหนด และไกด์ทัวร์จะรอท่านที่ล็อบบี้เพียง 15 นาที หลังเวลานัดหมายที่แจ้งไว้ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อท่านได้ คณะทัวร์จะออกเดินทางต่อตามกำหนดการ และท่านจะไม่สามารถขอรับเงินคืนสำหรับทัวร์ที่ท่านไม่ได้ใช้บริการ
 • ทัวร์เริ่มเวลา: 08.00 - 11.00
 • ให้บริการทุกวัน
 • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย3วัน
 • การเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกตามสภาพอากาศในท้องถิ่น ในกรณีที่สภาพอากาศที่ไม่เหมาะสม จะเลื่อนออกไปจนกว่าสภาพอากาศเหมาะสม

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ