ภัทธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา พิษณุโลก

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยภัทธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา พิษณุโลก

( Pattara Resort and Spa Phitsanulok )
ภัทธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา พิษณุโลก ที่อยู่ : 349/40 ถนนไชยานุภาพ เมือง จ.พิษณุโลก 65000รีวิวล่าสุดของภัทธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา พิษณุโลก

Good location
Post by Stephen,America Date Sep 16,2011

Traveller review
5 Reviews
See all review

ภัทธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา พิษณุโลก 8 out of 10 From 2,923 Baht (101 USD) 5 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ