ซันเซ็ท บีช รีสอร์ท

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยซันเซ็ท บีช รีสอร์ท

( Sunset Beach Resort Phuket )
ซันเซ็ท บีช รีสอร์ท ที่อยู่ : 316/2 ถนนพระบารมี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ ประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต 83150

ค่อนข้างดี,8รีวิวล่าสุดของซันเซ็ท บีช รีสอร์ท

quite location, good food
Post by anthony,australia,adelaide Date Aug 24,2008

Traveller review
1 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ