กะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยกะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท

( Katathani Phuket Beach Resort )
กะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท ที่อยู่ : 14 ถ. กะตะน้อย, ต. กะรน, อ. เมือง, 83100, ภูเก็ต, ไทย

ค่อนข้างดี,8รีวิวล่าสุดของกะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท

Remains a nice locattion, particularly for families
Post by Robert Binoth,Switzerland Date Mar 09,2013

Traveller review
11 Reviews
See all review

กะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท 8 out of 10 From 4,243 Baht (153 USD) 11 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ