โรงแรม เดอะคัลเลอร์ กะตะ ภูเก็ต

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม เดอะคัลเลอร์ กะตะ ภูเก็ต

( The Color Kata Hotel Phuket )
โรงแรม เดอะคัลเลอร์ กะตะ ภูเก็ต ที่อยู่ : 65,67/1-2 ถนนเกศขวัญ ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100 ประเทศไทย

ค่อนข้างดี,8รีวิวล่าสุดของโรงแรม เดอะคัลเลอร์ กะตะ ภูเก็ต

nice
Post by Raymond,Germany Date Jul 31,2012

Traveller review
3 Reviews
See all review

โรงแรม เดอะคัลเลอร์ กะตะ ภูเก็ต 8 out of 10 From 1,529 Baht (50 USD) 3 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ