เมืองโบราณ สมุทรปราการ

ค้นหา การแสดงโชว์ ในประเทศไทยเมืองโบราณ สมุทรปราการ

ณ เมืองโบราณ สมุทรปราการ มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของสยามประเทศ เยี่ยมชมเมืองจำลองขนาดเท่าของจริง ณ เมืองโบราณ ตื่นตาตื่นใจกับสถาปัตยกรรมกว่าร้อยชนิด การรวบรวมศิลปะงานช่างของสยามประเทศในยุคสมัยต่างๆ ศิลปะที่ปรากฎในสยามประเทศ การรวบรวมงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมของเมืองโบราณในฐานะที่เป็นแหล่งเรียนรู้นั้น ทางเมืองโบราณได้มุ่งเน้นถึงงานศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ อันโดดเด่นของยุคสมัยต่างๆ ที่มีความสำคัญ ในฐานะที่เป็นตัวแทนของการเพาะบ่มทางวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชน

บางยุคสมัยก็มีการคาบเกี่ยวกัน ในช่วงมิติของเวลา เพราะชุมชนที่เกิดขึ้นเป็นบ้านเมืองนั้น ไม่ได้รอให้ชุมชนหนึ่ง ที่มีอยู่ก่อนเสื่อมสลายไป แล้วค่อยตั้งอีกชุมชนหนึ่งขึ้น หากว่าแต่ละชุมชนได้มีพัฒนาการความเป็น บ้านเมืองในช่วงที่ไล่เลี่ยกัน แต่อยู่ที่การแสดงออกถึงขีดแห่งความเจริญ ซึ่งมีความต่างกัน ในช่วงเวลาขึ้นอยู่ที่ว่าชุมชน ใดเข้มแข็งกว่า และพัฒนาเร็วกว่าก็จะแสดงความรุ่งเรืองเหนือชุมชนอื่นๆออกมาก่อน แต่เมื่อใดก็ตามที่ชุมชนที่เจริญอยู่เกิด มีความเสื่อมถ้อย ชุมชนที่เริ่มพัฒนา ขึ้นมาก็จะแสดงความรุ่งเรือง ของตนเองออกมาแทนที่ทันที ดังนั้นจึงกล่าวถึงช่วงสมัยต่างๆ ตามความรุ่งเรือง ที่ปรากฎออกมาอย่างเด่นชัดนับเริ่มตั้งแต่ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี ล้านนา ล้านช้าง สุโขทัย อู่ทอง อยุธยา ธนบุรี จนกระทั่งถึงรัตนโกสินทร์

ไฮไลท์

 • มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของสยามประเทศ เยี่ยมชมเมืองจำลองขนาดเท่าของจริง ณ เมืองโบราณ ตื่นตาตื่นใจกับสถาปัตยกรรมกว่าร้อยชนิด การรวบรวมศิลปะงานช่างของสยามประเทศในยุคสมัยต่างๆ
 • การรวบรวมงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมของเมืองโบราณในฐานะที่เป็นแหล่งเรียนรู้นั้น ทางเมืองโบราณได้มุ่งเน้นถึงงานศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ อันโดดเด่นของยุคสมัยต่างๆ ที่มีความสำคัญ ในฐานะที่เป็นตัวแทนของการเพาะบ่มทางวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชน บางยุคสมัยก็มีการคาบเกี่ยวกัน ในช่วงมิติของเวลา

ราคานี้รวม

 • บัตรเข้าชมเมืองโบราณสมุทรปราการ
 • บริการ audio guide ทั้งภาษาไทย อังกฤษ จีน เกาหลี และรัสเซีย
 • รถรางเที่ยวรอบเมืองโบราณหรือจักรยานปั่น

ราคานี้ไม่รวม

 • บริการรถรับ - ส่ง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอื่นๆ

หมายเหตุ

 • เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.00 น. - 19.00 น.
 • สำหรับเด็กที่มีอายุระหว่าง 6-14 ปี จ่ายในราคาเด็ก
 • กรณีนำรถส่วนตัวเข้าไปเสียค่าบริการ 400 บาท ต่อคัน
 • กรุณาแต่งกายสุภาพก่อนเข้าชมเมืองโบราณ
 • บริการรถรางให้บริการสำหรับลูกค้า 10 - 35 ท่าน ต่อรถราง 1 คัน และให้บริการเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
 • ตารางรถราง : 10.00 น. - 12.00 น., เวลา 13.00 น. - 15.00 น., 15.00 น. - 17.00 น. และเวลา 17.00 - 19.00 น.
 • กรณีจำนวนแขกต่อ 1 รถราง มีน้อยกว่า 8 ท่าน ลูกค้าอาจต้องใช้บริการรถร่วมกับคันอื่น
 • ในกรณีการจองของท่านไม่ตรงกับความเป็นจริง ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เมื่อท่านแสดงตั๋วที่หน้าเคาน์เตอร์ (เช่นอายุเด็กความสูงของเด็ก จำนวนคน และเงื่อนไขอื่น ๆ) ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองใหม่ทั้งหมด ก่อนเข้าชมสถานที่และเข้าใช้บริการ ทางเวปไซด์ Hotels2thailand.com ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

การเดินทาง

 • สถานที่ตั้ง : เลขที่ 936 หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 ประเทศไทย
 • โดยรถยนต์ส่วนตัว หรือรถแท็กซี่ : ใช้เส้นทางด่วน ปลายทางที่สำโรง-สมุทรปราการ ถึงสามแยกสมุทรปราการ เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสุขุมวิท (ไปทางบางปู) ประมาณ กม. 33 เมืองโบราณจะอยู่ทางซ้ายมือ
 • รถโดยสารสาธารณะ : ใช้รถโดยสารปรับอากาศ สาย ปอ. 511 (สายใต้ใหม่-ปากน้ำ) ลงที่สุดทางแล้วต่อรถสองแถวสาย 36 ซึ่งจะวิ่งผ่านหน้าทางเข้าเมืองโบราณ

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ