พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

ค้นหา การแสดงโชว์ ในประเทศไทยพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณที่ได้ชื่อว่าเป็นประติมากรรมลอยตัวด้วยวิธีเคาะมือจากแผ่นทองแดงกว่าแสนชิ้น ช้างเอราวัณเปรียบเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากวรรณคดีที่ผู้คนเคารพ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณถูกตกแต่งอย่างงดงามด้วยศิลปะแบบผสมผสานทั้งแก้วหลากสีจากตะวันตกหรือจะเป็นงานศิลปะที่แสนงดงามปราณีตจากฝีมือของคนไทย นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณยังจัดแสดงของโบราณเก่าแก่ทั้งเครื่องลายครามและพระพุทธรูป

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณมีทั้งหมด5ชั้น ประกอบไปด้วย ชั้นแรกเป็นชั้นสำหรับจัดแสดง ชั้นที่สองเป็นห้องโถงที่มีบันไดเงินและทองสำหรับขึ้นไปชั้นต่อไป ชั้นที่สามเป็นชั้นที่ถูกประดับตกแต่งเพดานด้วยแก้วหลากสีเป็นรูปแผนที่โลก ชั้นที่สี่เป็นห้องรับรองก่อนเข้าขั้นสุดท้าย และชั้นห้าเป็นที่จัดแสดงของเก่าแก่

ไฮไลท์

 • พบกับรูปปั้นทำมือของช้างเอราวัณที่ใหญ่มหึมา และเข้าชมคามสวยงามของงานจิรกรรมภายในพิพิธภัณฑ์

ราคานี้รวม

 • บัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
 • บริการ audio guide ทั้งภาษาไทย อังกฤษ จีน เกาหลี และรัสเซีย

ราคานี้ไม่รวม

 • บริการรับ-ส่ง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอื่นๆ

หมายเหตุ

 • เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.00 น. - 19.00 น
 • ตั๋วเข้าชมรวมทั้งค่าเข้าชมและศักการะช้างเอราวัณ
 • ราคาสำหรับต่างชาติเท่านั้น
 • เด็กอายุระหว่าง 6-14 ปี จ่ายในราคาเด็ก
 • รอบเข้าชม วันจันทร์ - เสาร์ : 09:00 น. - 10:00 น., 10:00 น. - 11:00 น., 11:00 น. - 12:00 น., 12:30 น. - 13:30 น., 13:30 น. - 14:30 น., 14:30 น. - 15:30 น., 15:30 น. - 16:30 น., 16:30 น. - 17:30 น.
 • เวลา 18.00-19.00 น. นักท่องเที่ยวเข้าชมตามอัธยาศัย โดยมีมัคคุเทศก์ประจำจุดในอาคาร
 • วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์เข้าชมได้ตามอัธยาศัย
 • บริการที่จอดรถฟรี
 • กรุณาแต่งกายอย่างสุภาพก่อนเข้าชมเมืองโบราณ
 • ในกรณีการจองของคุณไม่ตรงกับความเป็นจริงเมื่อคุณแสดงตั๋วที่หน้าเคาท์เตอร์ (เช่นอายุเด็กความสูงของเด็ก จำนวนคน และอื่น ๆ ) คุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองใหม่ทั้งหมด ก่อนเข้าชมสถานที่ และ Hotels2thailand.com ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

การเดินทาง

 • รถยนต์หรือแท็กซี่: ใช้เส้นทางด่วน ปลายทางที่สำโรง-สมุทรปราการ
 • รถประจำทาง: รถประจำทางแบบธรรมดาสาย 25 142 365 รถประจำทางปรับอากาศสาย 102 507 511 536

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ