ทัวร์ทะเลตรัง 3 เกาะ เกาะมุก (ถ้ำมรกต) เกาะกระดาน เกาะเชือก

ค้นหา กิจกรรมทางน้ำ ในประเทศไทยทัวร์ทะเลตรัง 3 เกาะ เกาะมุก (ถ้ำมรกต) เกาะกระดาน เกาะเชือก

ถ้ำมรกต (อยู่ที่เกาะมุก) สัมผัสกับความสวยงามของ ทะเลตรังซึ่งท่านจะเห็นเกาะต่างๆที่อยู่ทะเลตรังและทะเลกระบี่ ดำน้ำดูปะการัง เกาะกระดานเป็นเกาะที่มีหาดทรายขาวละเอียด น้ำทะเลใส และมีปะการังที่สวยงาม มีฝูงปลานานาชนิด เกาะนี้ยังเป็นที่จัดงานวิวาห์ใต้สมุทร เกาะเชือก เพื่อดำน้ำดูปะการัง เกาะนี้จะมีน้ำใสและมีปะการังสี แต่ไม่มีชายหาด เป็นแหล่ง ดำน้ำทะเลตรัง ที่สำคัญอีกเกาะหนึ่งของ ทะเลตรัง

โปรแกรมทัวร์

 • 08.00 น. รับท่านจากโรงแรมที่พัก ออกเดินทางสู่ท่าเรือปากเมง
 • 09.00 น. ถึงท่าเรือปากเมง
 • 09.30 น. ลงเรือ ออกเดินทางสู่ ถ้ำมรกต (อยู่ที่เกาะมุก) ซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที
 • เดินทางสู่ เกาะกระดาน เพื่อดำน้ำดูปะการัง เกาะกระดานเป็นเกาะที่มีหาดทรายขาวละเอียด น้ำทะเลใส และมีปะการังที่สวยงาม มีฝูงปลานานาชนิด
 • ออกเดินทางสู่ เกาะเชือก เพื่อดำน้ำดูปะการัง เกาะนี้จะมีน้ำใสและมีปะการังสี แต่ไม่มีชายหาด เป็นแหล่ง ดำน้ำทะเลตรัง ที่สำคัญอีกเกาะหนึ่งของ ทะเลตรัง
 • 16.30 น. เดินทางกลับสู่เมืองตรัง

ราคานี้รวม

 • รถรับ-ส่ง ไปท่าเรือ ในตัวเมืองตรัง
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยว
 • หน้ากากดำน้ำ,เสื้อชูชีพ
 • ประกันภัย
 • อาหารมื้อเที่ยงแบบบุฟเฟ่บนเรือ
 • ค่าธรรมเนียมอุทยาน (สำหรับคนไทยเท่านั้น)

ราคานี้ไม่รวม

 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอื่นๆ

บริการรถรับ-ส่ง

 • บริการรถรับส่งจะทำงานตามเส้นทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและภายในเส้นทางที่กำหนดไว้ เท่านั้น โปรดแจ้งชื่อโรงแรมของคุณในระหว่างขั้นตอนการจองของคุณ เราจะยืนยันเวลาการรับทางอีเมล.
 • มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการเดินทางไปโรงแรมในตรังบางแห่ง นอกเหนือเส้นทางที่กำหนดไว้ (กรุณาแจ้งรายละเอียดให้ทราบ)

หมายเหตุ

 • เด็กอายุระหว่าง 3-11 ปี จ่ายในราคาเด็ก
 • ในกรณีที่การจองของคุณไม่ตรงกับความเป็นจริงเมื่อคุณแสดงตั๋วที่หน้าเคาเตอร์ (เช่นอายุเด็กความสูงของเด็กจำนวนคนและอื่น ๆ) คุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเอง / Hotels2thailand.com ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

สิ่งสำคัญที่ต้องทราบ

 • กรุณาวางแผนล่วงหน้ากับไกด์นำเที่ยวที่ล็อบบี้โรงแรมล่วงหน้าอย่างน้อย 15 นาทีก่อนถึงเวลาที่กำหนด และไกด์ทัวร์จะรอท่านที่ล็อบบี้เพียง 15 นาที หลังเวลานัดหมายที่แจ้งไว้ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อท่านได้ คณะทัวร์จะออกเดินทางต่อตามกำหนดการ และท่านจะไม่สามารถขอรับเงินคืนสำหรับทัวร์ที่ท่านไม่ได้ใช้บริการ.
 • เปิดบริการทุกวันจันทร์และวันศุกร์: เวลา 08:00 น. - 16:30 น.
 • การเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกตามสภาพอากาศในท้องถิ่น ในกรณีที่สภาพอากาศที่ไม่เหมาะสม จะเลื่อนออกไปจนกว่าสภาพอากาศเหมาะสม.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ