โรงแรมเลมอนที กรุงเทพ

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมเลมอนที กรุงเทพ

( Lemontea Hotel Bangkok )
โรงแรมเลมอนที กรุงเทพ ที่อยู่ : 55 ซอย เพชรบุรี 15 ถนนเพชรบุรี เขต ราชเทวี, ประตูน้ำ, กรุงเทพ 10400

ใช้ได้,7รีวิวล่าสุดของโรงแรมเลมอนที กรุงเทพ

decent budget hotel
Post by ryan,singapore Date Sep 28,2015

Traveller review
2 Reviews
See all review

โรงแรมเลมอนที กรุงเทพ 7 out of 10 From 2,535 Baht (84 USD) 2 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ