เดอะ สมอลล์ เชียงใหม่

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยเดอะ สมอลล์ เชียงใหม่

( The Small Hotel Chiang Mai )
เดอะ สมอลล์ เชียงใหม่ ที่อยู่ : 148-150 ถนนท่าแพ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50000รีวิวล่าสุดของเดอะ สมอลล์ เชียงใหม่

Nice hotel...
Post by Claus & Camilla from Denmark,Copenhagen (DK) Date Nov 25,2012

Traveller review
15 Reviews
See all review

เดอะ สมอลล์ เชียงใหม่ 7 out of 10 From 1,274 Baht (42 USD) 15 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ