ดำน้ำดูปะการัง ที่หมู่เกาะชุมพร

ค้นหา กิจกรรมทางน้ำ ในประเทศไทยดำน้ำดูปะการัง ที่หมู่เกาะชุมพร

ทัวร์ดำน้ำตื้นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร โดยจัดแบ่งเป็นทริปการเดิน ทางแยกเป็นวันคู่และวันคี่ขึ้นอยู่กับวันที่ที่ลูกค้าเดินทาง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

T001 ทริปวันคี่ : เกาะง่ามน้อย เกาะง่ามใหญ่ เกาะกะโหลก เกาะทะลุ

T002 ทริปวันคู่ : เกาะมาตรา เกาะหลักแรด เกาะละวะ เกาะลังกาจิว

T001 วันคี่ : เกาะง่ามน้อย-เกาะง่ามใหญ่-เกาะกะโหลก-เกาะทะลุ

โดยในทริปวันคี่ เป็นจุดดำน้ำโซนเหนือ ซึ่งมีจุดเด่นของแต่ละเกาะดังนี้

1.เกาะง่ามน้อย ชมดงปะการังเขากวาง และปลาผีเสื้อ ปลาไหลมอร์เรย์ ปลาเก๋า ถ้าโชคดีจะได้พบ "ฉลามวาฬ" เป็นยักษ์ใหญ่ใจดี ของทะเลแห่งนี้ ทางตอนใต้ของเกาะเป็นจุดดำน้ำลึกซึ่งมี เรือหลวงปราบ741 วางอยู่ใต้ท้องทะเล เพื่อเป็นแหล่งปะการังเทียม

2.เกาะง่ามใหญ่ เก็บภาพของ “Right Hand of Buddha” (ฝ่ามือพระพุทธเจ้า) ตัวเกาะเป็นที่อยู่ของนกนางแอ่นจำนวนมาก ชมสวน ดอกไม้ทะเลมีปลาการ์ตูนอินเดียนแดง ปลานกแก้ว ปลาผีเสื้อ ปลาสินสมุทร ทากทะเล ที่สวยสุด

3.เกาะกะโหลก ลักษณะของเกาะคล้ายรูปหัวกะโหลก สามารถพบปะการังหลายชนิด อาทิ ปะการังฟองน้ำครก ปะการังสมอง ปะการังเขากวาง มีฝูงปลาน้อยใหญ่มากมาย เช่น ปลาหางเหลือง ปลาเก๋า ปลาสากฝูงใหญ่เวียนว่ายรอบเกาะ

4.เกาะทะลุ เป็นเกาะหินปูนขนาดเล็ก บนเกาะมีโพรงถ้ำขนาดใหญ่หลายถ้ำอยู่คร่อมผิวน้ำ สามารถว่ายน้ำลอดทะลุไปยังฝั่งตรงข้าม ท่านจะได้พบปะการังโขดสวยงาม ปลาผีเสื้อเงิน-ทอง ปลาสลิดทะเล ปลาผีเสื้อจักรพรรดิ เป็นต้น

โปรเเกรมทัวร์ T001 ทริปวันคี่ : เกาะง่ามน้อย เกาะง่ามใหญ่ เกาะกะโหลก เกาะทะลุ

 • 08.00 น. - 08.40 น. รถรับท่าน จากโรงแรมที่พักต่างๆ เดินทางถึงบริษัท สยาม คาตามารัน (ท่าเรือทิพมารีนา) ในเมืองชุมพร รับ 08.20 น. - 08.40 น. หาดทรายรี รับ 08.00 น. - 08.20 น. หาดทุ่งวัวแล่น รับ 08.00 น. - 08.20 น. หาดภราดร รับ 08.20 น. - 08.40 น.
 • 09.00 น. เดินทางโดยเรือสยาม คาตามารัน (เรือสองท้อง)
 • 10.00 น. ถึงเกาะง่ามน้อย เกาะง่ามใหญ่ ชมทัศนียภาพรอบๆเกาะ แวะเก็บภาพของ “Right Hand of Buddha” ที่เป็นเอกลักษณ์ของเกาะง่ามใหญ่ และเป็นที่อยู่ของนกนางแอ่นจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นแหล่งปลาการ์ตูนอินเดียนแดง ปลาผีเสื้อ ปลาหูช้าง และปลาน้อยใหญ่อีกมากมาย ถ้าโชคดีท่านจะได้พบกับ “ฉลามวาฬ” ซึ่งหาดูได้ยาก เพราะเป็น “ยักษ์ใหญ่ใจดี” ของท้องทะเลแห่งนี้
 • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์
 • 13.00 น. เดินทางต่อไปถึง เกาะกะโหลก ลักษณธของเกาะคล้ายรูปหัวกะโหลก สามารถพบปะการังอ่อนหลายชนิด อาทิ ปะการังฟองน้ำครก ปะการังสมอง ปะการังเขากวาง และดอกไม้ทะเล เนื่องด้วยเกาะนี้มีน้ำค่อนข้างลึก จึงมีฝูงปลาน้อยใหญ่มากมาย เช่น ปลาหางเหลือง ปลาเก๋า ปลาสากฝูงใหญ่เวียนว่ายรอบเกาะ และมีโอกาสพบ ฝูงปลาโทงเทงร่มตัวใหญ่ อีกด้วย
 • 14.30 น. ถึงเกาะทะลุ เป็นเกาะหินปูนขนาดเล็ก บนเกาะมีโพรงถ้ำขนาดใหญ่หลายถ้ำอยู่คร่อมผิวน้ำ สามารถว่ายน้ำลอดทะลุไปยังอีกฝั่งตรงข้ามได้ ท่านจะได้พบกับ แหล่งชุมนุมของฝูงปลาหลากหลาย
 • 16.00 น. กลับถึงท่าเรือทิพมารีนา
 • 16.30 น. ส่งท่านถึงโรงแรมโดยสวัสดิภาพ

T002 วันคู่ : เกาะมาตรา-เกาะหลักแรด-เกาะละวะ-เกาะลังกาจิว

โดยในทริปวันคู่ เป็นจุดดำน้ำโซนใต้ ซึ่งมีจุดเด่นของแต่ละเกาะดังนี้

1.เกาะมาตรา อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและน่ามาเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ “ปูไก่” (มีเสียง ร้องเหมือนลูกไก่ และสามารถปีนต้นไม้ได้) ดำน้ำชมฝูงปลาแหล่งปะการังน้ำตื้นที่สวยงาม และยังได้ชื่อว่าเป็น “อุทยานหอยมือเสือ”

2.เกาะหลักแรด ตัวเกาะใหญ่นั้นรูปทรงคล้ายกับแรด และไม่ไกลจากตัวเกาะจะมีหินปูนเรียงกัน3ก้อน จึงได้ชื่อว่า “เกาะหลักแรด” พบ “ปะการังครก” ขนาดใหญ่ซึ่งหาดูได้ยาก รวมทั้งดอกไม้ทะเลสีม่วงสีสวยสด

3.เกาะละวะ ท่านจะเจอปลาการ์ตูนอินเดียนแดงมากมาย กำลังแหวกว่ายท่ามกลาง “ภูเขาดอกไม้ทะเล” ถือว่าเป็นสิ่งที่หาดูได้ยาก ในท้องทะเลอ่าวไทย

4.เกาะลังกาจิว เป็นเกาะประวัติศาสตร์ซึ่งมีความสวยงามทางธรรมชาติเป็นแหล่งรังนกนางแอ่น จุดดำน้ำชมปะการังที่ขึ้นชื่อ และใน อตีตรัชกาลที่ 5 เคยทรงเสด็จประพาส ฯ ถึง 3 ครั้ง และได้ทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อ จปร. ของพระองค์ไว้

โปรเเกรมทัวร์ T002 วันคู่ : เกาะมาตรา-เกาะหลักแรด-เกาะละวะ-เกาะลังกาจิว

 • 08.00 น. – 08.40 น. รถรับท่านจากโรงแรมที่พักต่างๆ เดินทางถึงท่าเรือทิพมารีนา ในเมืองชุมพร รับ 08.20 น. – 08.40 น. หาดทรายรี รับ 08.00 น. – 08.20 น. หาดทุ่งวัวแล่น รับ 08.00 น. – 08.20 น. หาดภราดร รับ 08.20 – 08.40 น.
 • 09.00 น. เดินทางโดยเรือสองห้อง สู่จุดดำน้ำ นำท่านชม
 • เกาะมาตรา ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ “ปูไก่” (มีเสียงเหมือนลูกไก่ และสามารถปีนต้นไม้ได้) นำท่านชมฝูงปลาแห่งปะการังน้ำตื้นที่สวยงาม และยังได้ชื่อว่าเป็น “อุทยานหอยมือเสือ”
 • เกาะหลักแรด ซึ่งตัวเกาะใหญ่นั้นรูปทรงคล้ายกับแรด และไม่ไกลจากตัวเกาะจะมีหินปูนเรียบกัน 3 ก้อน จึงได้ชื่อว่า “เกาะหลักแรด” สามารถพบ “ปะการังครก” ขนาดใหญ่สีสวยสด ซึ่งหาดูได้ยาก รวมทั้งฝูงปลานานาชนิด เหมาะสมทั้งดำน้ำลึกและดำน้ำตื้น
 • 12.00 น. รับประมานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์
 • 13.00 น. เดินทางต่อไปโดยเรือสองท้อง สู่จุดดำน้ำ นำท่านชม
 • เกาะละวะ ท่านจะเจอปลาการ์ตูนอินเดียนแดงมากมาย กำลังแหวกว่ายท่ามกลาง “ภูเขาดอกไม้ทะเล” ถือว่าเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากในท้องทะเลอ่าวไทย
 • เกาะลังกาจิว ที่มีความสมบูรณ์ สวยงามทางธรรมชาติเป็นแหล่งนกนางแอ่น จุดดำน้ำชมปะการังที่ขึ้นชื่อ และในอดีตพระบาทสมเด็จฯ รัชกาลที่ 5 เคยทรงเสด็จประพาสฯ ถึง 3 ครั้ง และได้ทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อ จปร. ของพระองค์ไว้
 • 16.00 น. กลับถึงท่าเรือ ทิพมารีนา
 • 16.30 น. ส่งท่านถึงโรงแรมโดยสวัสดิภาพ

ราคารวม

 • รถรับ – ส่ง (ที่พัก – ท่าเรือ)
 • เรือทัวร์ บจ.สยามคาตามารัน
 • ชุดของว่าง (น้ำผลไม้,พายสตอเบอรี่)
 • เสื้อชูชีพ,หน้ากากดำน้ำ
 • อาหารเที่ยงแบบบุฟเฟต์บนเรือ
 • มัคคุเทศก์ชำนาญงาน
 • ประกันภัยนักท่องเที่ยว
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานฯ

ราคาไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆ ที่นอกเหนือจากรายการ
 • ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ)
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังจังหวัดชุมพร

*หมายเหตุ

 • รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและคำนึงถึงความปลอดภัย ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 80 ซ.ม. ไม่คิดค่าบริการ แต่ให้อยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่อย่างใกล้ชิด
 • โรงเเรมที่อยู่นอกจุดรับส่ง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

*คำแนะนำเพิ่มเติม

 • เกี่ยวกับเวลา : เวลาที่ระบุอยู่ในโปรแกรมข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับ-ส่งจริง จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งจุดนัดหมายของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลาที่รับส่งได้จากเอกสารยืนยันการรับจอง อนึ่งหากผิดเวลานัดตั้งแต่ 10 นาทีขึ้นไป กรุณาติดต่อเรา ได้ที่เบอร์ 02-9374499
 • เกี่ยวกับเด็กและหญิงมีครรภ์ : เด็กและสตรีมีครรภ์สามารถเดินทางได้ตามปกติ เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
 • เกี่ยวกับอาหาร : อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย-อาหารทะเล ท่านที่เป็นมุสลิมสามารถรับประทานได้ หากไม่สามารถ รับประทานอาหาร ชนิดใด หรือทานอาหารมังสวิรัติ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขณะทำการจอง
 • เกี่ยวกับโปรแกรม : โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ และคลื่นลมทะเล ผู้ประกอบการอาจปรับเปลี่ยนโปรแกรมตาม ความเหมาะสมโดยไม่ต้อง แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ
 • เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ : โปรแกรมทัวร์นี้มีค่าธรรมเนียมการเข้าชมอุทยานตามสถานที่ท่องเที่ยวข้างต้นโดยผู้ประกอบการได้รวมเอาค่าธรรม เนียมไว้ในค่าบริการ ทัวร์เรียบร้อยแล้ว ท่านมิต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่นใด เว้นแต่การซื้อของส่วนตัว ค่าทิปพนักงาน หรือค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากท่าน

สิ่งที่แนะนำให้ติดตัวไปด้วย :

 • หมวก
 • และแว่นตากันแดด
 • ผ้าขนหนู
 • ครีมกันแดด
 • กล้องถ่ายรูป

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ