โรงแรมฟลอรั่ล เลควิว เกาะสมุย (ชื่อเดิมคือโรงแรมโนราห์ เลควิว)

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมฟลอรั่ล เลควิว เกาะสมุย (ชื่อเดิมคือโรงแรมโนราห์ เลควิว)

( Floral Hotel Lakeview Koh Samui (former Nora Lake View Hotel) )
โรงแรมฟลอรั่ล เลควิว เกาะสมุย (ชื่อเดิมคือโรงแรมโนราห์ เลควิว) ที่อยู่ : 18 หมู่ 2, บ่อผุด, เกาะสมุย 84320, สุราษฎร์ธานี, ไทยรีวิวล่าสุดของโรงแรมฟลอรั่ล เลควิว เกาะสมุย (ชื่อเดิมคือโรงแรมโนราห์ เลควิว)

Small but nice
Post by Zeyra,France Date Feb 16,2012

Traveller review
1 Reviews
See all review

โรงแรมฟลอรั่ล เลควิว เกาะสมุย (ชื่อเดิมคือโรงแรมโนราห์ เลควิว) 9 out of 10 From 1,028 Baht (36 USD) 1 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ